Herbestemming van religieus erfgoed naar een nieuwe maatschappelijke functie.

Brochure aanvragen

Leegstand

Uw kerk, ons werk

Afname van bezoekers of zelfs leegstand. Steeds meer kerken vallen dat noodlot ten deel. Wellicht ook die van u. Door de groeiende secularisatie nemen exploitatieproblemen toe, wordt verduurzaming vertraagd, of loert het gevaar van sluiting of zelfs sloop. Niet alleen aangrijpend voor u, ook resulteert het veelal in een erosie van sociale vitaliteit in de wijk. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid van dien. 

Gelukkig weten wij vanuit jarenlange ervaring dat een leegstaande kerk ook kansen biedt. Samen met u onderzoeken wij die, om ervoor te zorgen dat uw kerkgebouw weer een bruisende en sociale functie krijgt met ook een rendabele exploitatie voor de wijk. 

kerkherbestemmen.nl is een initiatief van 3 partners die gezamenlijk expertise hebben in het vinden van nieuwe maatschappelijke bestemming voor religieus erfgoed en het duurzaam en betaalbaar verbouwen, verhuren en beheren hiervan. We zijn geen ontwikkelaar, maar ondersteunen in het vinden van (nieuwe) inkomstenbronnen, mogelijke verbouwingen, verduurzaming en de financiering die hiervoor nodig is.

oplossing

Kerken & kansen

Voor de meeste  kerkgebouwen is herbestemming de uitkomst. Daarin krijgt het gebouw (deels) een nieuwe functie en ontstaan er zo nieuwe inkomstenbronnen om het gebouw mee te kunnen onderhouden en behouden.

Maar waar begin je? Een kerk herbestemmen doe je niet even. Er komen daarbij veel vragen en keuzes op je af.  

Wij begeleiden u bij dit gehele herbestemmingstraject. Het behoud van de sociaal-maatschappelijke functie staat voor ons daarbij centraal, zodat het kerkgebouw een veilige ontmoetingsplek blijft en het vertrouwde herkenningspunt in de buurt. Vaak nog binnen de huidige bestemming.

Werkwijze

Samen met u

Wij bekijken hoe u het kerkgebouw financieel gezond kunt blijven exploiteren als lokale ontmoetingsplek. Voor buurtbewoners, lokale ondernemers, werkenden of gepensioneerden. En zo gewenst en zo mogelijk ook nog deels als kerk.

Vervolgens nemen we u aan de hand mee door het gehele ontwikkelingsproces, tot en met de realisatie. Zelfs voor exploitatiebeheer is uw kerk bij ons in goede handen. 

Alles om uw kerkgebouw te behoeden voor sluiting en sloop, u te helpen aan een nieuwe start, en de sociale vitaliteit in de buurt te borgen.

Onze werkwijze

1

Verkenning

2

Haalbaarheidsonderzoek

3

Exploitatiemodel

4

Schetsontwerp

5

Plan van aanpak

6

Verbouwing

7

Exploitatie

Projecten

Inspiratie van voorgangers

Het herbestemmen en transformeren van uw kerkgebouw lijkt een spannend traject, en dat is het natuurlijk ook. Maar weet dat wij uw hand niet loslaten, totdat u zich prettig voelt bij het resultaat. 

Weet ook dat veel kerkeigenaren u voorgingen, en nu gelukkig zijn met een gezonde, nieuwe sociaal-maatschappelijk potentie voor hun kerkgebouw. Hiernaast ziet u een aantal voorbeelden van herbestemming van kerken waar we bij betrokken zijn geweest. 

Waarden

Onze kracht

We hebben ervaring door het hele land en werken centraal vanuit Hilversum aan projecten die ertoe doen. Met onze werkwijze zorgen we ervoor dat we projecten snel, betaalbaar en overzichtelijk aanpakken.

Partners

Ervaring & bezieling

Kerkherbestemmen.nl is opgericht door drie bekwame partijen in de bouw, die elkaar hebben gevonden in hun gemene delers: sociaal-maatschappelijke en cultuur-historische betrokkenheid en duurzaamheid.

De ‘society-first’ ontwikkelaar die de leefomgeving verduurzaamt
door eerst naar de maatschappelijke uitdagingen te kijken.

Dé duurzame transformatie partner van Nederland, die met hun eigen biobased inbouwsysteem elk bestaand gebouw een nieuwe, circulaire woon- of werkbestemming geeft.

De vastgoedbeheerder die altijd waardevermeerdering van gebouw én omgeving centraal stelt, en exploitatiemodellen ontwikkelt en beheert.


contact

Een keer samenkomen?

We kunnen ons voorstellen dat u met veel vragen rondloopt waar u graag een antwoord op zou willen. Daar zijn wij voor. 

Belt u ons gerust om een afspraak te maken. Wij reizen met liefde naar uw kerkgebouw af voor een eerste kennismaking.  Uw vragen of verzoek per mail sturen kan uiteraard ook.